RALA -pätevyys

RALA-pätevät yritykset toimivat markkinoilla pitkäjänteisesti

RALA-pätevyys perustuu yrityksen osaamisen ja resurssien, yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon sekä talouden tilan arviointiin. Pätevyyden edellytyksenä ovat:

1. Tekninen osaaminen ja resurssit

Yritys toimittaa näytöt toimialansa mukaisista, valmistuneista referensseistä sekä näytöt resursseista (toimialan edellyttämä henkilöstö ja kalusto). Referenssit saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Lisätietona voi toimittaa näytöt laadunvarmistuksesta, ympäristöasioiden hallinnasta ja työturvallisuudesta.

2. Yhteiskunnalliset velvoitteet ja tilaajavastuulain tiedot

Yritys osoittaa olevansa ennakkoperintä- ja kaupparekisterissä sekä rekisteröity alv-tilittäjä ja hoitavansa verovelvoitteensa ja työntekijöiden eläkemaksut. Yritys valtuuttaa verohallinnon ja työeläkeyhtiöt luovuttamaan RALAlle tiedot velvoitteiden hoidon jatkuvaa seurantaa varten. Yritys antaa tiedot työnantajarekisteröitymisestä, soveltamastaan työehtosopimuksesta, toiminnan vastuuvakuutuksesta sekä tapaturmavakuutuksesta RALAan.

3. Talouden tila

Yritys toimittaa lainsäädännön ehdot täyttävät tilinpäätöstiedot kolmelta viime tilikaudelta.

RALAn asiantuntijoista koostuva arviointilautakunta toteaa ja hyväksyy yrityksen pätevyyden edellä olevien kriteerien täyttyessä.

Osoite

Veturitallintie 18
95410 Tornio

Puhelin

040 7442 074

Sähköposti

posti@tornionrakennussora.fi

Y-tunnus

0687413-9